Kreativitet og vekst

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i tidligere Harstad Sparebank, nå en del av Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål i Harstad-regionen og Vesterålen.


Har du et samfunnsnyttig og nyskapende prosjekt som du trenger midler til å realisere? Da kan du søke om støtte hos oss.

Neste søknadsfrist er 1. februar


Søk her