Overordnet gavepolitikk

Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.
Videreføre, men samtidig å videreutvikle bankens gavetradisjoner.
Profilere banken og stiftelsen ved gaveutdelinger.
Fremstå som proaktiv og kreativ i gavetildelinger.

Stiftelsen styrker arbeidet med initiering av prosjekter i egen regi. Gjennomføring av egeninitierte prosjekter søkes gjort i samarbeid med andre aktører.

Hvem kan søke

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere, eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening, kan du søke om gave fra oss.

Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

HVEM KAN SØKE
- Organisasjoner, lag og foreninger.
- Offentlige aktører, men vi støtter ikke drift eller oppgaver som er det offentliges ansvar. Prosjekter der det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner blir prioritert.
- AS kan i spesielle tilfeller søke, men da vil det stilles krav til at det ikke kan betales utbytte eller at utstyr ikke kan selges.

Hva er prioritert

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad gir til formål som bidrar til positivtet og utvikling i lokalsamfunnet.

DETTE ER PRIORITERTE FORMÅL:
Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
Livskvalitet for eldre og funksjonshemmede
Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet.
Lokalt forankrete prosjekter skal prioriteres fremfor større, fylkesdekkende prosjekter i situasjoner der vi har avgrensede midler til fordeling.
Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.

DETTE STØTTES SOM REGEL IKKE:
Kortvarige arrangementer som enkeltkonserter, idrettsstevner eller sosiale arrangementer.
Lønns- og driftsmidler. Midlertidig driftsstøtte kan gis til kortvarige utviklingsprosjekter eller til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet som støttes.
Offentlige kjerneoppgaver.
Kulturnæring, med mindre det har et klart allmennyttig formål eller der formålet er tilrettelegging/infrastruktur for kulturnæring.
Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet.

Maksimalt søknadsbeløp for engangsutgifter/utstyr settes normalt til 200.000 kr. Det er ingen grense for søknadsbeløp til prosjekter.

Søknadsprosessen

Søknader sendes stiftelsen.
Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt.
Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift.
Maksimalt søknadsbeløp for engangsutgifter/utstyr settes normalt til kr. 200.000. Ingen grense for søknadsbeløp til prosjekter.
Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag.
Søknad og behandling: Tre årlige søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.
Det er ønskelig at søknader sendes inn elektronisk på egne skjema som ligger på stiftelsens hjemmesider, https://68nordstiftelsen.no/ .
Ved behov tar stiftelsen selv kontakt med gavesøker.

Søkere som av ulike grunner ønsker å holde søknaden sin utenfor allmennheten, skal respekteres. Alle tildelte beløp er likevel offentlige. Avslag på gavesøknader vil ikke bli grunngitt.

Hvordan søker man

Søknad sendes via hjemmesiden, https://68nordstiftelsen.no/ .

PERSONVERN

INNSENDT INFORMASJON:
Informasjonen vi innhenter via våre søknadsskjemaer vil kun bli benyttet av Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad. Informasjonen vil ikke videreformidles til 3. part og / eller andre eksterne personer / selskaper.

Informasjonen du legger inn vil bli lagret i 10 år. Ta kontakt hvis du ønsker at informasjonen skal slettes før den tid.

Søkere som av ulike grunner ønsker å holde søknaden sin utenfor allmennheten respekteres. Alle tildelte beløp er likevel offentlige, og vil blant annet presenteres på stiftelsens hjemmeside.


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES):
Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad bruker informasjonskapsler (cookies) på https://www.vigirmuligheter.no. Når du besøker våre nettsider samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. PC-en bruker cookies for å kjenne deg igjen og se hva du gjør mens du besøker nettsider.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke akseptere cookies i din nettleser gjør vi oppmerksom på at https://www.vigirmuligheter.no/ kanskje ikke fungerer optimalt.

Informasjonen vi innhenter via cookies vil kun bli benyttet av Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad. Informasjonen vil ikke videreformidles til 3. part og / eller andre eksterne personer eller selskaper. Vi lagrer aldri statistikk som kan identifisere deg personlig.