Spørsmål

Kan jeg søke om midler hele året?

Det er fire årlige hovedsøknadsfrister hvor den nærmeste til enhver tid er publisert på forsiden. Fristene er:
1. mars
1. juni
1. september
1. desember

Hasteprosjekter kan behandles utenom hovedsøknadsfristene.

Når får jeg svar på søknaden?

Vi gir svar på søknader innen en måned etter søknadsfristen. Hasteprosjekter vil bli behandlet og besvart fortløpende. Svar sendes på e-mailadressen du har registrert deg med. Hvis det har gått lang tid uten at du har fått svar, sjekk junkmailfolderen din - søppelpostfolderen. Det kan hende svaret har havnet der.

Er sparebankstiftelsen en del av Harstad Sparebank?

Nei. Sparebankstiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal til enhver tid ha en eierandel som utgjør 25 % eller mer av bankens utstedte kapital.

Hva skal til for at et prosjekt får støtte?

Prosjekter blir vurdert og prioritert i henhold til Stiftelsens formål og gavestrategi.

Kan man søke stiftelsen om midler flere ganger?

Ja, man kan søke om både breddegaver og til prosjekter flere ganger.

Skal jeg bruke et søknadsskjema?

Ja, du benytter vårt elektroniske søknadsskjema som du finner under 'Søke om gave' på websiden.

Gir dere støtte til prosjekter i utlandet?

Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge, og primært i lokalmiljøet.